TIETOSUOJA

Asiakkaiden tiedot on tallennettu 48 Astetta Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. 48 Astetta Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös osoitteessa 48 Astetta Oy, Vestonkulma 2, 33580 Tampere. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä 48 Astetta Oy:n henkilöstöön. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: 48 Astetta Oy, Vestonkulma 2, 33580 Tampere.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
48 Astetta Oy (y-tunnus: 2801089-2)
Vestonkulma 2
33580 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Marika Hillberg
Puhelin: +358 50 40 191 87
Sähköposti: marika@hippa.fi

REKISTERIN NIMI
48 Astetta Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on liittynyt 48 Astetta Oy:n asiakkaaksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on 48 Astetta Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden kävijätietojen seuranta. Tietoja voidaan käyttää 48 Astetta Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää 48 Astetta Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
48 Astetta Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. sähköpostiosoitteita suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä 48 Astetta Oy:n henkilöstölle, lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteesen: info@hippa.fi, info@poltesali.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Asianosaisten henkilöiden etu- ja sukunimet
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot varatusta tuntipaikasta
• Tiedot maksusuorituksen tilasta

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta 48 Astetta Oy:n ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää valtuutusta rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä.